Symboliek van de envelop

Veel  mensen zijn op dit moment  zoekende en ook  bezig om tal van zaken bij zichzelf  op te lossen. Waarom gebeurt dit nu en hoe  kan het dat er  “ineens”  zoveel  zit,  waar ze last van hebben?  Terwijl  er ogenschijnlijk niets aan de hand was en ze de gebeurtenissen van hun leven een  “goed” plekje hadden gegeven. Waar blijft deze herinnering (energie)  dan en waarom hebben ze er onbewust dan toch nog steeds last van?

Ik zal proberen hier een zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven.  Bovenstaande zijn veel gestelde vragen en passen nog in deze tijd van 2012!

De brief

Ik wilde een brief naar de brievenbus brengen en had op dat moment ook besloten om dan maar meteen ons hondje mee te nemen voor een gezond rondje wandelen.  Twee vliegen in een klap.

Mijn brief in de linker hand en de hond aan mijn rechterzijde. Samen op weg naar de brievenbus om deze te posten. Dat was het doel. Onderweg was het heerlijk en de zon was stralend en mijn hondje super blij dat hij  ook weer mee naar buiten mocht.  In het begin van mijn wandeling voelde ik de brief nog duidelijk in mijn linker hand. Maar naar mate dat de wandeling vorderde, was ik mij niet meer bewust van mijn brief, maar hield ik hem nog automatisch vast. Ik voelde het gewicht niet meer en was er volledig aan gewent geraakt.  Was met van alles en nog wat bezig in mijn hoofd  en genoot van de wandeling,  de hond en de dag. Op een gegeven moment zag ik op het einde van de weg een persoon zijn eigen brief  in de brievenbus stoppen en  pas toen  werd  ik mij weer bewust van mijn eigen brief.  Ik had de brief  helemaal vergeten en voelde hem ook niet meer in mijn hand liggen. Voelde ook het gewicht van de brief niet meer. Door het zien werd ik weer herinnert aan mijn eigen doel van deze wandeling.  En het was een gevoel van: o ja, ik was op weg om mijn eigen brief te posten. Daarna ben ik naar de brievenbus gelopen en heb ik mijn envelop door de gleuf naar binnen laten glijden en was ik mijn gewicht(je)  uit mijn linker hand kwijt.

Betekenis

Tijdens het leven maak je van alles mee. Leuke dingen en minder leuke dingen. De fijne dingen zijn veelal licht en wegen dan ook nagenoeg niets. Maar onze moeilijke zaken wegen veelal zwaar. Helaas geven  veel mensen dan ook nog deze zware zaken of te wel gebeurtenissen; het een plek. Ik hoor ze meestal dan ook vertellen dat ze het een plek hebben gegeven. Telkens als ze het er dan weer over hebben, geven ze het weer die plek. Alles wat we mee  maken zijn gebeurtenissen en is ook een vorm van energie. In het begin misschien nog heel licht, maar naarmate er vaker over gesproken is geworden of opnieuw beleefd, wordt het zwaarder en wordt daarmee ook de energie zwaarder. En er wordt telkens weer diezelfde plek aan gegeven.  Als dit zelfde patroon zich blijft herhalen, zal de plek uiteindelijk manifest aanwezig  worden en er voor kunnen gaan zorgen dat de “plek”, klachten gaat opleveren. Met andere woorden; het lichaam gaat proberen je te bereiken zodat er naar die plek geluisterd kan worden en zaken  uitgelucht of uitgesproken  worden. Dan krijgt die plek weer meer ruimte en kan genezen.

Wat nu als je niet meer bewust bent van wat je in de hand hebt of kwijt wilde worden? Je raakt gewend aan het gewicht van de brief, of te wel  de gebeurtenis. Je vergeet dat je iets mee draagt en dat blijkt heel snel van bewust naar onderbewust te gaan. Maar je hebt het gewicht nog wel steeds vast en dat draag je dag in en dag uit voortdurend met je mee. Dat gebeurt nu dus ook met vervelende of moeilijke  momenten uit je leven die niet uitgewerkt zijn geworden. Het blijft zitten op een plek maar je bent het niet meer bewust. Telkens als je iets van dezelfde strekking ervaart uit je verleden, wat te maken had met deze gebeurtenis, wordt je geraakt door een emotie. Telkens opnieuw. Je wordt er onbewust aan herinnert om alsnog te proberen dit uit te werken en weg te werken zodat je van het zware gevoel afkomt .Als dit echter voor velen moeilijk is omdat zij niet gewent zijn aan het uitspreken van gevoelens of voor zichzelf op te komen, zal dit gewicht blijven hangen en manifest ergens een plekje krijgen. Natuurlijk bestaan er heel veel  verschillende oorzaken van het ontstaan van frustratie ,boosheid of verdriet. Deze personen zullen zich steeds zwaarder of bezwaard kunnen gaan voelen wat er uiteindelijk misschien toe kan gaan leiden dat zij proberen hulp te zoeken om het “gewicht” op te sporen en ervan verlost te raken.  Je wordt dus zoekende voor iets wat je in eerste instantie vergeten leek te zijn.  Zodoende zijn er op dit moment zovele personen die zoekende zijn. Zij zijn allen aan het proberen weer op te sporen waar zij nu onbewust last van hebben zodat  de zwaarte uit hun leven kan vertrekken en zij  weer lichter (letterlijk en figuurlijk) door het leven kunnen gaan.

Met andere woorden: we zijn met z’n allen aan het zoeken om weer in onze ware  lichte kern terecht te komen zonder de beperkingen van  ellende ,verdriet en gemis enz. Zoveel te verder dat je van je ware kern af bent geraakt, zoveel te meer  kun  je het gevoel  hebben dat je wat mist of dat het leven zo zwaar is. De zwaarte gaat drukken om te proberen jouw te bereiken zodat je uiteindelijk weer bewust wordt waar je eigenlijke  weg naar toe was. Het gewicht zal dan weer naar boven komen en je zult het weer bewust worden tot dat je in staat bent je gewicht kwijt te raken en /of op te lossen. Zo ben  je steeds meer  in staat  je ware ik te bereiken en Je Zelf te kunnen zijn.

Close Menu