Behandelvlakken

Welke vlakken zijn te behandelen?

Fysiek
Dat wil zeggen puur het lichaam zelf. Een heel groot gedeelte van de lichamelijke klachten is te behandelen zodat er verzachting van de klachten kan ontstaan of deze zelfs geheel kunnen verdwijnen.

Tegenwoordig bestaan er ook een groot aantal lichamelijke klachten die ontstaan zijn ten gevolge van psychische problematiek. Door naar de diepere oorzaak van de psychische problematiek terug te gaan kijken en zonodig op te lossen, kunnen ook de samenhangende lichamelijke klachten oplossen.

Emotioneel/ psychisch

Als het moeilijk voor je is om met je (verstopte) emoties om te gaan of deze zelfs helemaal niet meer herkend. Ze zijn er wel maar je kunt bijvoorbeeld niet meer huilen of je loopt zelfs van het kleinste beetje emotioneel over en huilt bij alles wat zich aandient.

Psychisch: dit zijn allemaal verschijnselen die te maken hebben met de geest/het geestelijke. Als je overloopt van alles en je geen raad meer weet hoe verder te gaan. En zeker in deze tijd waar helaas menig kind PDD-NOS en ADHD aanverwante kenmerken krijgt opgeplakt.

Mentaal
Tegenwoordig leven veel mensen vooral in het hoofd. Denken heel veel en voelen vooral niet meer wat voor gevoelens er spelen in het lichaam zelf. Oude overtuigingen en vastgeroeste structuren spelen vaak een rol in het tegenwoordige bestaan. Zij geven blokkades en zorgen ervoor dat de energie niet meer optimaal kan stromen waardoor de beperking zichtbaar of voelbaar wordt. Overlevingspatronen vanuit een vorig leven kunnen er tevens voor zorgen dat het leven nu beperkt of als heel zwaar ervaren wordt. Deze oude structuren mogen vervangen worden doordat je ze ten eerste bewust wordt en zodoende in staat bent om ze te veranderen.

Spiritueel
Deze klachten kunnen heel divers zijn en liggen soms heel duidelijk. Het kan echter ook zo zijn dat je al heel lang niet goed in je vel zit en niemand kan er echt een vinger op leggen. Je voelt je niet thuis hier op de aarde of alles wordt als te moeilijk ervaren. Ook de mensen die niet goed geaard zijn zullen zich hierin herkennen. Voor hen is het dagelijks een hele klus om telkens weer zichzelf op te pakken en de dag te beginnen met alle verantwoordelijkheden die erbij komen.

De gevoelige kinderen van tegenwoordig zoals de nieuwetijds-, kristal – en indigo kinderen, zijn hier goede voorbeelden van. Zij zijn super gevoelig en worden meestal door hun omgeving niet begrepen; zij voelen en zien heel veel waarbij de volwassenen het afdoen met hun eigen angsten of onzekerheden. Voor deze kinderen is het moeilijk om met hun eigen lichaam om te gaan en ook de dagelijkse verantwoordelijkheden op te pakken.