Roddelen en wijzen

IMG_0539

Het gebeurt helaas nog steeds heel erg veel en de meeste mensen doen dit zonder er echt bij stil te staan wat het met hen doet ( de persoon die zelf roddelt) en wat het met die ander kan doen. Hier staat heel nadrukkelijk: kan doen. Want je kunt ook hier weer anders naar kijken, positief i.p.v. negatief. Het negatieve zal je energie kosten en het positieve zal je energie opbrengen en rijker maken. Het is maar weer, hoe je er naar kijkt en wat je er zelf mee doet of vooral laat doen.

Maar als er geroddeld wordt is dat niet fijn en geeft dat ook meestal in eerste instantie verdriet bij diegene waarover geroddeld is. En zeker als je heel zeker weet dat er over je gesproken wordt in de negatiefste zin van het woord. Het kan uiteindelijk gaan leiden tot boosheid. Boosheid omdat dit een gevoel heeft gegeven van onvermogen om zaken te veranderen. Het woord roddelen, wil ik hier graag verder uitbreiden tot het gezegde; wijzen naar. Je wijst in woorden en gedachten naar iemand anders en vult meestal ook voor iemand anders in. Als je wijst of roddelt over een ander persoon, heb je het over die andere persoon. Jij bepaald met je eigen woorden en gedachten hoe die ander is en wat hij/ zij allemaal doet waar jij het niet mee eens bent. Of waar je verschrikkelijk aan stoort en niet zelf mee uit de voeten kunt. Het is niet jouw waarheid. Dat betekent in de praktijk dat je wijst naar iemand anders. Iedereen kent wel dit plaatje van de wijzende vinger……….

Maar wat betekent dit nu voor alle betrokken personen, en wat kan het gaan betekenen voor alle betrokkenen? Zelfreflectie en groei!! Bewust worden dus. Dat is het uiteindelijke doel van wijzen naar, voor beide partijen.

Hier volgt nu de moraal van dit verhaal. Want ook in dit verhaal bestaat de boodschap uit 2 delen. Een deel is voor de persoon die roddelt of wijst naar een ander en het andere deel is bestemd voor de persoon waarover geroddeld wordt.

Voor de persoon die roddelt of wijst.

Het heeft nogal wat gevolgen voor je zelf als je over een ander roddelt of wijst. Alleen je bent het tot nog niet bewust geworden wat het allemaal met je heeft gedaan. Maar dat is weer wat anders en daar kom ik een volgend verhaal op terug.

Voor de meeste mensen onder ons is het heel gemakkelijk om zich een beeld te vormen van andere personen. Hoe zij zijn, wat ze denken en doen. Dat denken ze tenminste en vullen ze in met hun eigen gedachten. Het gebeurt immers op grote schaal en meestal onbewust. Maar de grote vraag is: klopt het wel wat ik van die ander vind? Is die ander inderdaad zo, zoals ik mijn beeld ervan heb gemaakt of blijkt de realiteit totaal anders te zijn. Je kunt dit alleen maar verifiëren door navraag te doen bij de persoon zelf, waar over geroddeld of naar gewezen is. Kijken en luisteren middels een gesprek of het de waarheid was of misschien absoluut niet. Maar dat betekent dat de persoon die praat over iemand anders, zelf in actie moet komen en stappen gaan ondernemen om kennis te maken met de persoon in kwestie. En dat betekent weer dat er moed en kracht bij komt kijken want je moet het gaan doen en zelf gaan verwoorden wat voor beeld je er zelf van gemaakt had in je gedachten. En hier ontbreekt het meestal aan bij deze partij. Praten is voor de meesten geen punt. Maar echt praten en opkomen voor jezelf is wel een heel groot punt. Dan is het toch heel gemakkelijk om alles bij iemand anders neer te leggen en er zelf niets mee te doen of te hoeven doen. Of dit nu waarheid is of niet.

Dus je legt het bij iemand anders neer zonder controle of dit de waarheid is. Gemakkelijk zeg!!

Dus je wijst nu met een vinger naar die ander en vult in. Op het plaatje zie je echter dat er nu 3 vingers terugwijzen. Deze 3 vingers wijzen in vol ornaat naar jou terug als persoon. Want het zegt iets over jou dat jij zulke meningen of gedachtes hebt over iemand anders. En deze gedachte zie je gespiegeld in de persoon waarover geroddeld is geworden of naar is verwezen. Je krijgt dus nu de kans om meer van jezelf te gaan zien middels die andere persoon. Dat is toch heel mooi. Want iets van jezelf zien is immers het aller moeilijkste. Die ander zien en invullen is heel gemakkelijk. Door nu veel te spreken over die ander geeft het je de kans om meer van jezelf te kunnen gaan zien. Zie je veel in die ander wat heel positief is, ga je (onbewust) ook meer van jezelf zien met het hetzelfde thema van positiviteit. Zie je veel in die ander wat jij als negatief ervaart, zie je dat dus ook weer (onbewust) bij jezelf terug. Alleen je bent je er nog niet volledig bewust van geworden. Maar je ervaart het al wel, al is het alleen maar door het beeld wat je van die ander hebt. Je wordt 3 voudig in staat gesteld om meer bewust te worden waar je bij jezelf niet zo blij van wordt en wat je bij jezelf als negatief ervaart. Dat is dan toch een heel mooi effect. Zoveel te vaker als je met een ander bezig bent in gedachten of via woorden, zoveel te meer energie en kracht ontstaat er als een boemerang terug. Is dat positief dan zul je positieve energie ervan terug ontvangen. Is dit negatief, dan zal dit helaas als negatieve energie terug ontvangen worden. Met weer de onder liggende intentie om eens wakker te worden waar je mee bezig bent. Helaas moeten veel mensen harde klappen ontvangen, voordat zij in staat zijn om de signalen op te vangen en bewust te worden waar zij mee bezig zijn. Kortom: zoveel te meer dat je naar een ander wijst of over roddelt, zoveel te meer er een aantrekkingskracht ontstaat naar jezelf toe om eens naar jezelf te leren gaan kijken. Maar dat vereist weer de nodige moed en kracht en vooral bewustzijn. Als je hier van bewust bent geworden, kan het gaan veranderen als dat beter voor je is. Het laat los en oude pijnen komen vrij en lossen op. Want het mag duidelijk zijn dat er onder het afkeuren van iemand anders, altijd iets van oude pijn zit van je zelf. Van niet genoeg zijn of niet voor vol aangezien zijn geworden of wat dan ook. Het is altijd iets persoonlijks wat deze persoon zelf ooit ervaren heeft als negatief. En dat is blijven zitten. Het heeft een plekje gekregen en gaat zwaar wegen. Zoveel te zwaarder het gaat wegen, zoveel te meer er zich zal gaan roeren om uitgewerkt te kunnen worden. Dus zoveel te meer het besproken of gezien wordt in die ander, zoveel te groter de aantrekkingskracht vanuit het Hogere Zelf om zich te gaan reinigen zodat de persoon kan helen en genezen.

Mogelijke effecten voor de persoon waarover gesproken of geroddeld is.

Wij mensen vinden het allemaal heel fijn als we aardig en lief gevonden worden. Heel begrijpelijk dus. Maar als er geroddeld word is dat meestal negatief en betekent dit dat er een afkeuring van die ander zit op de persoon in kwestie. En dat kun je dan ook zo ervaren. Dat kan intens verdrietig en boos maken. Vooral omdat het overwegend niet klopt wat die ander over jou als persoon zegt of denkt. Het werd ingevuld vanuit hun eigen waarheid. En dit is in bovenstaande duidelijk genoeg beschreven. Er is er maar 1 die werkelijk weet wat zijn eigen waarheid is, en dat is alleen de persoon zelf. Nu kan het zijn dat deze persoon nog niet zoveel eigenwaarde bezit en nog niet zo stevig zelf in zijn eigen schoenen staat. Als dat zo is; zal deze persoon er veel last van hebben als er kwaadwillend over hem/haar gesproken wordt. Het grijpt aan en komt hard binnen. Het zal er toe kunnen gaan leiden dat deze persoon zich misschien zelfs meer terug gaat trekken om minder of zelfs niet meer zichtbaar te zijn. Om zo uit het veld van negatieve energie te komen. Dit kan leiden tot teruggetrokken gedrag en/of negatieve gedachtes over zichzelf. Dit zal afbreuk geven aan de persoon zelf. Maar zoveel te meer dat de persoon zelf dit geheel negatief gaat maken, zoveel te meer zal er een aantrekkingskracht van binnen uit ontstaan om zich hier uit los te worstelen en op te leren komen voor zichzelf. Zich niets meer aan te trekken van wat een ander van jou vindt. Want er is er maar 1 die de waarheid kent, en dat ben je immers zelf. Dit proces gaat je leren om steeds meer jezelf te zijn. Met al je goede en ook je wat minder goede kwaliteiten. Dus: zoveel te meer dat je in eigen kracht staat en weet wat voor een fijn persoon je van binnen en van buiten bent, zoveel te minder zal het kunnen gaan raken als er negatief over jou gesproken wordt. Want jij weet immers als de beste wat jouw waarheid is en hoe je bent. Het zal je dus van binnen steeds sterker maken en je niet meer laten leiden wat een ander van je vind. Het moge duidelijk zijn dat dit een proces is wat niet zo eenvoudig te leren is. Het kost dan ook vooral tijd en vooral eigen kracht ontwikkelen om alleen maar telkens met jezelf bezig te zijn. Die ander te laten voor wat het is. Maar het werkt wel zo!!!

Het volgende verhaal zal hier nog een heel duidelijk beeld van laten zien. Symbolisch.

Er staat 1 man tussen 100 vrouwen. En die ene man ziet er fantastisch uit, spreekt geweldig en alle vrouwen adoreren hem. Althans….

Maar tussen die 100 vrouwen staat 1 vrouw die niets met deze man op heeft. Zij vindt hem maar niets en vindt ook dat hij niet zo stoer moet doen en niet zoveel moet spreken. Houd ook meer van een tenger lichaam i.p.v. de gespierde bundel die voor haar staat. De dag is verder geweldig en er worden leuke dingen samen gedaan. Dan is de dag afgelopen en ieder gaat weer terug naar huis. De man moet met de trein naar huis. Tijdens zijn terugreis zit hij diep in gedachten en overdenkt zijn gehele dag. Met wat is deze man in gedachten nu hoogstwaarschijnlijk het meeste bezig? Met die 99 vrouwen die hem geweldig vonden? Of juist alleen maar met die ene vrouw die hem maar niets vond en hem een akelige kerel vond? Hoogstwaarschijnlijk is het laatste het geval. We denken niet aan iedereen die ons fijn en lief vind maar aan juist die enkele persoon die ons afkeurde. Zo zitten helaas de meeste mensen onder ons in elkaar.

Nu spreek ik niet van goed of fout. Alleen maar weer van bewust worden.

Want het uiteindelijke doel van dit gehele verhaal bestaat hieruit; dat het niet uitmaakt wat een ander van je vindt. Het gaat zich erom wat je van jezelf vindt als persoon. In zijn totaliteit. Dat het goed is zoals je bent. Met je goede en je ook wat minder goede kwaliteiten. Als je hier een juiste balans in hebt gevonden voor jezelf; zal het je minder of niet meer treffen wat een ander van jou vind. Of dat nu heel geweldig is of alleen maar kan bestaan uit afkeuring. Het zegt immers alleen maar iets van die ander en niets van jou zelf als persoon. Dit gehele proces kost tijd en ruimte om jezelf te durven en kunnen ontwikkelen als mens. En alles is goed. Het dient een hoger doel en dit doel is dat uiteindelijk ieder voor zichzelf gaat zien wat voor een fijn mens dat je in wezen bent. Je hoeft het alleen maar zelf te zien.

Ik wens je heel veel kracht en zelfreflectie toe.

Close Menu