Hart Chakra. Ik ben lief.
Dit chakra staat voor de kleur groen. Staat voor Liefde, mededogen, medeleven, genegenheid en geborgenheid.

Indien het hartchakra onvoldoende ontplooid is, kun je de realiteit niet meer zien. Je kunt alleen nog maar negatief denken. Je ziet alleen het allerslechtste scenario of je vlucht in positiviteit. Beiden zullen ertoe leiden dat je de ECHTE werkelijkheid niet meer kunt zien. Je leeft voortdurend in angsten en voert dagelijks een strijd om te overleven. Het is dan moeilijk om de zin van het leven nog te zien. De remedie zal ervoor kunnen gaan zorgen dat de vastzittende emoties los komen en boosheid omgezet kan worden in woorden of tranen zodat deze destructieve energie los kan komen uit het lichaam. Indien deze negatieve energie zich vastzet, kunnen er hartklachten of hartritme stoornissen gaan ontstaan. Een gevoel van eenzaamheid en geen grenzen aan kunnen geven zijn tekenen van een slecht functionerende hartchakra.Longklachten, bloeddruk (hoog-laag) zijn ook bestaande fysieke verschijnselen.

Close Menu