Zelfrespect, respect en respectloos

Het leven zit boordevol met gebeurtenissen die ons wat willen vertellen en leren.

Want ons leven bestaat uit een grote leerschool hier op het aardse vlak. Het is wederom aan ons hoe wij met de aangevoerde leerstof om weten te gaan of helaas soms helemaal niet. Want zoals al vaker is vernoemd in voorgaande symbolieken en verhalen; toeval bestaat niet. Indien het in het leven nog niet gelukt is om iets te leren wat wij mogen leren, dan zullen er diverse voorvallen zich gaan voordoen, om dit alsnog te kunnen gaan leren. Het “toeval” zal ons treffen en ons in die situatie terug plaatsen zodat alsnog de les geleerd kan worden. Deze les zal zich blijven herhalen, net zolang tot dat het geleerd is. Als de les eenmaal geleerd is, zal deze zich ook niet meer herhalen. Immers de mens heeft zijn les gehad en staat nu anders, bewuster, in het leven. Betekend ook dat deze mens anders zal denken, doen of voelen.

De weg hier naar toe is echter voor sommigen een hele kluif. Zij blijven hangen in vaste patronen van denken of handelen. Waardoor de intensiteit van de voorvallen zich zullen gaan verhevigen. Althans, zo zal het voor de betrokkenen gaan voelen. Doordat de intensiteit toeneemt, zal het voorval waardoor iets manifest gaat worden, steeds kleiner worden. Met andere woorden. Als je iets mee hebt gemaakt en je hebt het gevoel gehad dat je niet met respect behandeld bent geworden, ben je onbewust en bewust hierin geraakt. Het maakt meestal boos maar daar onder zit meestal het gevoel van gekwetst zijn. Verdriet dus. Hoe het komt dat het voor de een zo erg verdrietig voelt en voor de ander veel minder, heeft alles te maken met de persoon in kwestie.

De bron, het universum, etc. zal alles in het werk stellen om zoveel als het kan, de persoon te bereiken uit liefde voor die persoon. Zodat deze persoon in staat zal worden gesteld om naar zichzelf te kunnen gaan kijken, en gaan zien waarom deze persoon zo boos of verdrietig is of is geweest? En dat heeft weer alles te maken met het verleden van deze persoon. Zit er onbewust dus veel opgeslagen, dan zal de reactie en heftigheid feller zijn, dan als het maar bij 1 voorval is gebleven. Lees: symboliek van de envelop. Heel kort door de bocht. Indien er veel opgeslagen ligt bij deze persoon, zal de reactie heftig zijn. Indien alles of nagenoeg alles is uitgewerkt en los gelaten, zal het alleen maar een eenmalige reactie zijn van boosheid en/of verdriet en daar blijft het dan ook bij. Het is natuurlijk dan wel zaak om toch weer bij jezelf te gaan kijken waardoor dit is ontstaan. En dit uit te werken en los te laten. De oorzaak bewust worden en los laten. De oorzaak heeft immers altijd iets met je eigen gevoel te maken. Niet met dat wat iemand anders voelt of heeft gedaan. Maar jouw eigen gevoel. En hier gaat het nu om. Wat zegt jouw gevoel? Wat zegt jouw gevoel over jou zelf?

Het synoniem van zelfrespect staat beschreven als: eigenwaar, eigenwaarde, waardigheid en zelfgevoel.

Als je in het bezit bent van een goed eigenwaarde en zelfgevoel, ben je in staat om jezelf lief te hebben zoals je bent. Je hebt respect voor jezelf en weet je eigenwaarde heel goed. Je staat met waardigheid in het leven zoals je bent als mens. Met je hele goede kwaliteiten en de wat mindere zaken. Als je hier een juiste balans in hebt, en ook je wat minder goede kwaliteiten kunt lief hebben of accepteren dat ze er mogen zijn, ben je in staat om je eigenwaarde optimaal te voelen en registreren.

Het probleem ontstaat echter als je onbewust of bewust niet je eigen waarde weet te schatten. Dan ben je afhankelijk van wat die ander van jou vind. Is dat een heel fijne mening en je ervaart of hoort dat die ander heel blij met je is, dan wordt dit gevoel positief gevoed. Natuurlijk zijn we mens en is het soms heel fijn om te bemerken dat we genegenheid en liefde krijgen van die ander. Om wat we doen of hebben gedaan voor die ander. Maar wat als we niet gewaardeerd worden zoals wij dat graag zouden zien of voelen?

Indien iemand in het leven nog niet (voldoende) in staat is geweest om aan zijn/ haar gevoel te werken van eigenwaarde, zal dit negatieve gevoel over zichzelf, gevoed worden op moment van afkeuring of niet voldoende gewaardeerd worden zoals hij/zij dit wenste. Indien dit al een geheel leven niet gelukt is, zal het heel snel kunnen gebeuren dat dit oude gevoel weer gevoeld wordt. En je voelt bij je zelf de afkeuring. Maar dat is je eigen gevoel wat je nu ervaart en voelt. Je registreert je negatieve gevoel over jezelf waar je niet blij van wordt. Het maakt verdrietig en meestal ook heel snel erg boos. Dat gevoel is het resultaat wat je hebt gezien in je buitenwereld. En liet het je van binnen voelen. Dit gevoel van afkeuring doet afbreuk aan je eigen gevoel van eigenwaarde of te wel het zelfgevoel. Dit systeem zal altijd zorgen voor verdriet of boosheid. Durf je hier echter naar te gaan kijken en op te lossen, dan zal er veel voor je kunnen gaan veranderen. Dit eeuwenoude systeem gaat je helpen om uiteindelijk in kracht te komen staan om naar je zelf te leren gaan kijken. Hoeveel te meer verdriet of boosheid er zit, hoeveel te meer negatieve energie er over jezelf aanwezig is in je totale systeem. Zoveel te meer, zoveel te zwaarder, zoveel te meer het principe gaat spelen van de aantrekking. Indien de persoon echter zo weinig eigen waarde heeft en ook weinig eigen kracht, zal er iets anders in werking worden gesteld wat meer kracht gaat geven. Dat betekend dat deze persoon zich naar de buitenwereld zal gaan begeven en zijn/haar heil en kracht probeert te verzamelen via andere mensen. Deze herkenning van weinig eigenwaarde of eigen kracht, zal herkend worden bij al die andere personen die hier ook last van hebben. Zij zullen elkaar versterken en proberen uit te gaan dragen dat het juist niet hun probleem is maar dat van die ander. Zoveel te krachtiger dat je zelf in je eigen kracht staat met veel eigenwaarde, zoveel te meer ben je in staat om het zelf op te lossen zonder dat je die ander nodig hebt. Met ander woorden; als iemand een probleem heeft met zelfrespect of eigenwaarde, en hij/zij haalt iedereen erbij van familie of bekenden of buren of anderen, betekend dat hij/zij niet voldoende kracht heeft dit probleem zelf op te lossen. Dan maar samen met al die andere mensen om hen heen. Iemand die voldoende kracht en zelfrespect heeft weten te bereiken, zal afstand nemen van iemand anders zijn proces. Behalve indien het mogelijk wordt gemaakt om weer met inzichten te ondersteunen zodat de persoon zelf, zal aansterken in kracht en zelfrespect. Zodat je uiteindelijk in staat wordt gesteld je eigen thematieken op te lossen. Zodat je je eigenwaarde weer leert te gaan zien en voelen. Je zelfgevoel gevoed wordt met positieve energie, zonder afhankelijk te zijn van een ander. Je hebt respect voor jezelf en het Zelfrespect is geboren. Zoveel te meer dat je zelfrespect aanwezig is, zoveel te meer ben je in staat om blijer en vrolijker door het leven te gaan. Je bent immers van niemand meer afhankelijk. Niet in positieve of negatieve situatie. Dat maakt werkelijk vrij en blij.

Indien je in staat bent geweest om met de thematiek van respect om te gaan en je hebt alles of al heel veel hierbij uitgewerkt, zal het niet zo snel meer gebeuren dat je in je oude patroon vast komt te zitten. Je hoeft dan ook niet meer zo snel te roepen dat je vind dat je niet respectvol behandeld bent geworden. Hierdoor ook minder pijn of frustratie te voelen wat normaliter weer de boosheid zou voeden. Je hebt geleerd je eigenwaarde positief te voeden en sterker te maken, ongeacht wat een ander ervan vind of zijn of haar waarheid is. Indien je in staat bent om iedereen te accepteren zoals hij/zij is, ben je in staat om onvoorwaardelijk van iemand te houden. Maar het begint in eerste instantie bij je zelf. Blijf je het zoeken via een ander, dan ga het helaas nooit vinden. Dan blijft de les niet geleerd en blijven zich er voorvallen voordoen totdat de les geleerd kan worden.

Close Menu