Gewichtscoach BodyFit

Deze dienst bestaat uit het begeleiden en zo nodig behandelen van verstoringen die mogelijk geleidt hebben tot het ontstaan of ontwikkelen van overgewicht.

Consulten die nodig zijn voor gewicht reductie worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.