Energetische Therapie

Praktijk De Veenpluis biedt een unieke kombinatie van kennisgebieden, te weten, Energetische Therapie, Orthomoleculaire Therapie en PNEI Therapie.

Energetische therapie behandeld de samenhang tussen het fysieke lichaam,  emotionele, mentale en spirituele aspecten. Deze therapie bekijkt en behandeld dit samenhangend geheel. De gehele mens zien en ook uit preventie kunnen werken.

Werken als PNEI-therapeut. Legt de verbanden en relaties tussen het brein, zenuwstelsel, hormoonstelsel en immuun stelsel. Werken met kennis van de neurotransmitters (brein energie).

Werken als orthomoleculair therapeut. Het behandelen van ziekte door de lichaamscellen te voorzien van optimale voedingsstoffen. Waardoor het lichaam in staat zal worden gesteld te herstellen.

Energetische Therapie wordt door het merendeel van de zorgverzekeraars, doch slechts gedeeltelijk, vergoed. Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw zorgverzekeraar en je verzekerde pakket.

PNEI- en orthomoleculaire therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.