Energetische therapie

Magnetiseren en psychometreren:
Magnetiseren: zoals magneten werken, zo werkt ook het magnetiseren. Het toevoegen of eruit trekken van energie via de handen zorgt er voor dat er opnieuw een betere balans kan ontstaan en blokkades kunnen oplossen.

Psychometreren: invoelen in iemands energie, zowel fysiek als ook energetisch. Dit is mogelijk op een persoon, dier, plant, foto als ook op een voorwerp. Het vertelt wat over de persoon of over de persoon die het voorwerp in zijn bezit heeft gehad. Alle goede maar ook vervelende ervaringen worden omgezet in een vorm van energie die hierna opnieuw te beleven is.

Aura- en chakrahealing:
De aura is het energetische of onzichtbare energieveld om het fysieke lichaam en bestaat uit 7 lagen. De aura werkt als steunzender en ontvangststation voor emoties en gedachten en onthult informatie over het fysieke, emotionele, mentale en spirituele welzijn van de persoon. Door deze signalen op te vangen is het mogelijk om deze bewust te maken bij de cliënt, zodat er verruiming kan ontstaan van bewustzijn of opruiming van blokkades. Dit gebeurt op een manier dat de energie ook hier weer beter kan gaan stromen en het fysieke lichaam weer beter kan gaan functioneren, de persoon zichzelf beter begrijpt en een verandering van positieve aard kan inzetten.

Zoals er 7 lagen bestaan in het energetische veld, zo bestaan er ook 7 hoofdchakra’s. Elk van de 7 hoofdchakra’s staat weer in verbinding met een laag in het auraveld. Het woord chakra is Sanskriet voor wiel. De chakra’s zijn een soort trechters die energie omzetten. Vanuit het energetisch naar het fysieke, emotionele en mentale niveau. Ze draaien in een bepaalde richting. De chakra’s liggen in de buurt waar grote zenuwcomplexen zich in heet lichaam bevinden. De universele levenskracht of prana wordt gefilterd via energetische kanalen of nadi’s langs het chakrastelsel en elk chakra verandert de energie in een juiste vorm. Doordat het chakra door mij is waar te nemen mag ik energie of kleur toevoegen of zonodig onttrekken zodat het chakra zich kan herstellen en zodoende beter kan gaan functioneren. De chakra’s kunnen ook worden geopend of iets worden dichtgedraaid, afhankelijk van wat nodig is.

Auralifters / entiteiten verwijderen:
Een auralifter is een energie van een persoon die overleden is en die nog niet in staat is geweest om naar het Licht te vertrekken. Zij liften als het ware mee in de energie van een nog levend persoon, veelal zonder in de gaten te hebben dat zij al overleden zijn. Auralifters kunnen ook een heel vervelende energie zijn. sommige auralifters zijn uit op destructie van de persoon waarin ze zich bevinden. Auralifters kunnen tal van klachten veroorzaken zoals rugklachten, depressies, het horen van andere stemmen in het hoofd en het zien van een donkere flits om je heen. Ook kunnen zij het energetische veld beschadigen of chakra’s veranderen. Als je dan gericht probeert te kijken, is er toch niets of niemand te zien. Vaak is hun aanwezigheid wel voelbaar. De meeste auralifters zijn betrekkelijk gemakkelijk te verwijderen indien de therapeut(e) met de juiste techniek bekend is.

Entiteiten kunnen zich overal bevinden, maar als zij zich in een huis of op andere plaats bevinden, kunnen deze entiteiten voor nogal wat overlast zorgen. Veel kinderen van tegenwoordig zijn in staat om deze entiteiten te zien. Als deze entiteiten van het Licht zijn, zullen er geen klachten ontstaan, maar helaas is niet alles van het Licht. Ook de donkere zijde bestaat hierin en is er veelal op gericht om angst in te boezemen. Vooral de kinderen ervaren dit als heel angstig en worden dan ‘s nachts panisch en schreeuwend wakker. Dit is met name ook heel moeilijk voor de ouders, want zij zijn doorgaans niet in staat om deze soort van energie waar te nemen en begrijpen derhalve niet wat er met het kind aan de hand is. De mogelijkheid bestaat om het huis of werkplek entiteit vrij te maken of anders het gehele huis te ontstoren. Hiervoor zijn meerdere methodes beschikbaar.

Er is altijd een reden waarom een entiteit zich in je huis of energetische lichaam bevindt. zodoende is het raadzaam om eerst samen te kijken waarom deze entiteit zich bij jou bevindt. Het zegt altijd iets van de persoon zelf en waarin deze zich bevindt. Dan ook pas de entiteit verwijderen. Als de thematiek bekend is, laat de entiteit dan ook meestal vanzelf los.

Huizen ontstoren van wateraders en aardstralen:
Wateraders die onder het huis door stromen kunnen voor nogal wat gezondheidsklachten zorgen. Deze negatieve aarde energie is op te sporen middels gebruik van de wichelroede.

Aardstralen zijn vlakken of stromen, die een andere uitingsvorm zijn van negatieve aarde-energie. Deze aardstralen kunnen ook gezondheidsproblemen veroorzaken.